آرشیو اخبار

مجازی شدن تدریس دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی
مجازی شدن تدریس دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی

براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا تدریس در دانشگاه ها در کلیه مقاطع تحصیلی مجازی شد.

برنامه کلاسی روز یکشنبه
برنامه کلاسی روز یکشنبه

برنامه کلاسی روز چهارشنبه
برنامه کلاسی روز چهارشنبه

برنامه کلاسی روز شنبه
برنامه کلاسی روز شنبه

برنامه کلاسی روز سه شنبه
برنامه کلاسی روز سه شنبه

برنامه کلاسی روز دوشنبه
برنامه کلاسی روز دوشنبه

اهدای 97 جلد کتاب توسط آقای آرمان سپنجی به دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
اهدای 97 جلد کتاب توسط آقای آرمان سپنجی به دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود

اهدای 97 جلد کتاب توسط آقای آرمان سپنجی، از اهالی محترم پاوه، به کتابخانه  دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود. ضمن تقدیر از اقدام خداپسندانه و خیرخواهانه این برادر ارجمند امید است این گونه نگرش سازنده به علم و کتاب در جامعه...

امتحانات دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود به صورت مجازی(غیر حضوری) برگزار می گردد.متعاقبا تقویم امتحانات و شیوه ارزیابی دانشجویان اعلام خواهد شد.
امتحانات دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود به صورت مجازی(غیر حضوری) برگزار می گردد.متعاقبا تقویم امتحانات و شیوه ارزیابی دانشجویان اعلام خواهد شد.

امتحانات دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود به صورت مجازی(غیر حضوری) برگزار می گردد.متعاقبا تقویم امتحانات و شیوه ارزیابی دانشجویان اعلام خواهد شد.

نحوه ثبت نام در خوابگاه
نحوه ثبت نام در خوابگاه
قابل توجه کلیه دانشجویان جدید الورود سال 98: لطفا جهت ثبت نام در خوابگاه خودگردان دانشکده مدیریت و حسابداری مبلغ 6.000.000 ریال بابت دو ترم تحصیلی را به شماره کارت زیر واریز نمایید 6063-7310-6911-9122 به نام ارشاد محمدی ...