نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدای 97 جلد کتاب توسط آقای آرمان سپنجی به دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود

اهدای 97 جلد کتاب توسط آقای آرمان سپنجی به دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود


اهدای 97 جلد کتاب توسط آقای آرمان سپنجی، از اهالی محترم پاوه، به کتابخانه  دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود. ضمن تقدیر از اقدام خداپسندانه و خیرخواهانه این برادر ارجمند امید است این گونه نگرش سازنده به علم و کتاب در جامعه ما روز به روز گسترش یابد.