نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجازی شدن تدریس دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی

مجازی شدن تدریس دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی


براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا تدریس در دانشگاه ها در کلیه مقاطع تحصیلی مجازی شد.