نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی

  1. نام و نام خانوادگی: محسن یاراحمدی
  2.  
  3. مدرک تحصیلی دکتری مدیریت بازرگانی
  4.  
  5. مرتبه علمی : استادیار
  6.  
  7. تاریخ انتصاب : 1395
  8.  
  9. شماره تماس : 08346232166