مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

اخبار و انتصابات

مجازی شدن تدریس دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی
مجازی شدن تدریس دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی

براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا تدریس در دانشگاه ها در کلیه مقاطع تحصیلی مجازی شد.

اهدای 97 جلد کتاب توسط آقای آرمان سپنجی به دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
اهدای 97 جلد کتاب توسط آقای آرمان سپنجی به دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود

اهدای 97 جلد کتاب توسط آقای آرمان سپنجی، از اهالی محترم پاوه، به کتابخانه  دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود. ضمن تقدیر از اقدام خداپسندانه و خیرخواهانه این برادر ارجمند امید است این گونه نگرش سازنده به علم و کتاب در جامعه...

برنامه کلاسی روز یکشنبه
برنامه کلاسی روز یکشنبه

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی