اطلاعات دانشکده

نمایشگر یک مطلب

تاریخچه

در مهرماه سال 1391دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود با پذیرش دررشته حسابداری تاسیس شد.و در سال 1392با پذیرش در دورشته مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی مسیر توسعه را در پیش گرفت در حال حاضر با سه رشته فوق در مقطع کارشناسی با پذیرش دانشجو در دوره روزانه یکی از دانشکده های دانشگاه رازی همچنین یکی از دانشکده های مدیریت و حسابداری در سطح کشور فعالیت آموزشی دارد ساختمان فعلی دانشکده از سوی شورای اسلامی و شهرداری محترم شهرجوانرودبه مساحت 1200متر در دو طبقه تا احداث ساختمان های دانشکده به صورت رایگان قرارگرفته است همچنین از سوی شورای اسلامی و شهرداری محترم زمینی به مساحت 7000متر مربع در بهترین موقعیت شهر برای احداث ساختمان های دانشکده مدیریت و حسابداری به صورت رایگان و اهدایی واگذار شده است.