اعضای هیات علمی

محسن یاراحمدی

change-logo

محسن یاراحمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای تحقیق و ماخذشناسی 3001020 3 03 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3002087 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در مدیریت 3002012 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه