کتابخانه

اهداف کتابخانه مرکزی:

  • تهیه، جمع‌آوری و در دسترس قراردادن کتب و نشریات علمی و ادبی به منظور استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی و محققین
  • اعمال روش علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی علمی با استفاده از روش‌های نوین در سطح کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های تخصصی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها
  • انجام خدمات فنی کتابداری و تسهیل امور مربوط به دسترسی مراجعین به کتب و نشریات
  • انجام پشتیبانی‌های تخصصی و نیروی انسانی از کتابخانه‌های دانشگاه