1524

فرارسیدن ماه رمضان مبارک باد.


 

مژده که شد ماه مبارک پدید

به عاصیان وعده‌ی رحمت رسید

ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت‌های پذیرفته شده برایتان آرزومندم.

 


شناسه : 13357427